انتقال دامنه

Domains transfer ‎

انتقال دامنه به اسپیکام ، این سرویس برای انتقال سریع و راحت دامنه های خود به پنل امن اسپیکام می باشد در تمامی مراحل انتقال همکاران ما در پشتیبانی اسپیکام شما را راهنمایی می کنند تا انتقال موفق انجام شود

اسپیکام نماینده رسمی شرکت Hexonet برای ثبت دامنه ها می باشد و دامنه های بین المللی در این پنل ارائه می گردد
برای انتقال دامنه خود مراحل زیر را دنبال کنید .

مراحل انتقال دامنه به اسپیکام

شما می توانید به راحتی در چند گام ساده سفارش انتقال دامنه خود را انجام دهید

۱کد انتقال

برای شروع انتقال دامنه ابتدا کد انتقال دامنه را از شرکت مبدا بگیرید

۲ثبت سفارش

در صفحه انتقال نام دامنه را به همراه کد انتقال وارد نماید.

۳تکمیل سفارش

سپس در ادامه سفارش انتقال دامنه را تکمیل نمایید

۴شروع انتقال

فرایند انتقال شروع می شود.

۵زمان بندی

انتقال دامنه معمولا بین ۲ الی ۷ روز انتقال زمانبر است

تکمیل انتقال

بعد از پایان انتقال دامنه در پنل کاربری در دسترس شما است