چرخه عمر دامنه های بین المللی

نمودار پایین چرخه حیات دامین ها را طبق قوانین موسسه ICANN نشان میدهد.

این چرخه مربوط به دامنه‌های com , net , org می‌باشد و چرخه حیات دامنه های ir طبق قوانین فیزیک نظری IRNIC میباشد و تفاوت میکند.

آزاد (Available) : در این دوره دامین برای ثبت آزاد میباشد و هر شخصی میتواند دامین را به اسم خود ثبت نماید.

فعال(Active) : در این دوره دامین فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آنرا تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامین اضافه خواهد شد.  مدت اعتبار دامین میتواند بین 1 تا 10 سال باشد.

منقضی (Expired): در صورتی که در دوره فعال بودن دامبن ، دامین تمدید نشود، غیر فعال خواهد شد.

توجه داشته باشید که در طول این دوره مالک دامین میتواند با پرداخت هزینه تمدید، دامین را مجددا تمدید نموده و به حالت فعال بازگرداند.

دوره بازخرید (Redemption Grace Period): پس از گذشت 45 روز از تاریخ انقضای دامین این دوره 30 روزه آغاز میشود در این دوره همانند دوره Expired دامین غیر فعال میباشد. در این دوره تمدید دامین تنها توسط مالک دامین و با پرداخت جریمه هزینه تمدید امکان پذیر میباشد.

دوره حذف (Pending Deletion): در این دوره 5 روزه حتی مالک دامین نیز نمی تواند دامین را تمدید کند و پس از اتمام این دوره دامین برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت اول یعنی Available در خواهد آمد.

domain life cycle

هیچ نظری وجود ندارد