قالب های طراحی سایت

Web design Portfolio

لیست برخی از نمونه کارهای طراحی سایت اسپیکام

قالب های آماده طراحی سایت اسپیکام

نحوه استفاده از قالب ها


هر قالب دارای یک کد است ،

در زمان ثبت سفارش خرید هاست  فقط برای پلن هایی که دارای قالب رایگان می باشند ،

می توانید کد قالب را در فرایند خرید آن هاست وارد کنید تا پس از تکمیل خرید  برای شما آن قالب نصب و وب سایت راه اندازی گردد .


قالب کد 04 (شرکتی, فروشگاهی)
قالب کد 05 (شرکتی, فروشگاهی)
قالب کد 07 (شرکتی, فروشگاهی)
قالب کد 08 (شرکتی)
قالب کد 09 (شرکتی, فروشگاهی)
قالب کد 12 (شرکتی, فروشگاهی)
قالب کد 13 (شرکتی)
قالب کد 14 (شرکتی, فروشگاهی)
قالب کد 16 (شرکتی, فروشگاهی)